Magister voor docenten.

Docenten geven vak- en praktijklessen, hoorcolleges en werkcolleges. Ze coachen en motiveren leerlingen om vanuit zelfregie gedurende de schoolcarrière optimaal tot bloei te laten komen in kennis en kunde. En ze bereiden leerlingen voor op het vervolg van hun leefpad met inzet van hun talenten.

Placeholder

Docenten gebruiken Magister Web en de app Docenten voor:

  • De administratie (aanwezigheid registeren, cijfers noteren en publiceren, gedrag vastleggen voor vervolgacties). 
  • Het plannen van kennisoverdracht (huiswerk en opdrachten opgeven incl. koppelen van bronbestanden en leermaterialen). 
  • Het beoordelen van opdrachten en/of projecten (feedback geven in opdrachten, plagiaatcontroletool).
  • Het monitoren van de voortgang van de leerling (o.b.v. gedrag in de klas, verzuim, ingeleverde opdrachten, cijfers).

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken