De kracht van data.

Door gegevens vast te leggen, te koppelen en op de juiste manier te interpreteren wordt losse data omgezet in informatie. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten bijv. in het leergedrag van leerlingen.

Dit is essentiële informatie voor docenten en mentoren in hun rol van coach van de leerling. Daarnaast biedt data-analyse focus op én inzicht in onderwijsontwikkeling. Dat maakt die inzichten relevanter dan ooit voor schoolleiders en besturen.

Data vorm de basis voor onderwijsontwikkeling

Het verzamelen en interpreteren van schoolresultaten is niet nieuw. Leerontwikkelingen worden al tientallen jaren vastgelegd. Vroeger had je het ‘onvoldoende-schriftje’ of noteerde je behaalde cijfers in je agenda. En ook toen werden ouders of verzorgers gebeld als het de verkeerde kant op dreigde te gaan.

Inmiddels is dit proces gedigitaliseerd en staat alles geregistreerd in de LAS en het LVS. De docent maakt niet langer een aantekening in het onvoldoende-schriftje maar bespreekt de gemaakte toets eerst met de klas alvorens de resultaten te publiceren op Magister. Dit biedt leerlingen kans om behaalde resultaten met hun ouders te bespreken.

Data-analyse is onontbeerlijk voor uw school. Het geeft u handvatten om uw leerlingen in hun kracht te zetten, uw docenten te ontlasten en uw schoolprocessen maximaal te ondersteunen.

Heldere dashboards zorgen voor overzicht
Door gegevens vast te leggen, kan de docent sturen op de onderwijsontwikkeling van de leerling. Geavanceerde data-analyse helpt om maatwerk in te richten en op verschillende manier aan leerlingen aan te bieden.

De gegevens worden aangeboden in de vorm van heldere, overzichtelijke dashboards[RL1] . Hierdoor is de voortgang van een leerling in één oogopslag duidelijk en kunnen docenten snel schakelen of bijsturen, als dat nodig is.

De docent ziet direct hoe leerlingen ervoor staan. Zichtbaar wordt hoe snel en secuur ze zijn, wanneer en of ze hun opdrachten inleveren en welke toetsresultaten ze halen. De dashboards laten ook zien welke leerlingen achterlopen op een bepaald vak. Door slim gebruik te maken van beschikbare data, kunnen scholen steeds sneller en beter inspelen op de leerbehoefte van afzonderlijke leerlingen.

>> Lees hier meer over het Coaching Dashboard en het Mentordashboard.


Data-analyse is onontbeerlijk voor uw school. Het geeft u handvatten om leerlingen in hun kracht te zetten, uw docenten te ontlasten en uw schoolprocessen maximaal te ondersteunen. Data-analyse zorgt bovendien voor heldere en doelgerichte stuur- en verantwoordingsinformatie. Dát is de kracht van data.

Data-analyse is onontbeerlijk voor uw school. Het geeft u handvatten om leerlingen in hun kracht te zetten, uw docenten te ontlasten en uw schoolprocessen maximaal te ondersteunen. Data-analyse zorgt bovendien voor heldere en doelgerichte stuur- en verantwoordingsinformatie. Dát is de kracht van data.

typer de typ

test test test .

test test test

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken