Nationaal Programma Onderwijs.

Hoe helpt u leerlingen efficiënt en doelgericht om mogelijke achterstanden in te lopen? Geef met Magister handen en voeten aan het NPO.

Gelijke kansen in het onderwijs is waar we in Nederland voor staan. Maar hoe kunt u als school op de kortere termijn aan de slag om ontstane achterstanden nu al aan te pakken of zo klein mogelijk te houden?

A). Differentiëren binnen een Studiewijzer in Magister.me

Heeft u een studiewijzer voor een klas of grotere groep leerlingen waarin u een leerlijn heeft klaargezet? Dan kunt u eenvoudig instructies, bronnen of opdrachten aanpassen of toevoegen voor één specifieke leerling of voor een groepje leerlingen. Op deze manier komt u tegemoet aan persoonlijke leerbehoeftes van specifieke leerlingen. Bijvoorbeeld in de vorm van extra oefeningen, filmpjes met uitleg of de aanwijzing om wat meer aandacht te besteden aan een bepaald onderwerp.

Open hiervoor binnen een leereenheid rechtsboven in de hoek van het scherm het paneel Leerlingdifferentiatie. Selecteer één of meerdere leerlingen waarvoor u een aangepaste instructie of opdracht wilt toevoegen.

  • Klik op het bewerkpennetje om leerdoel en instructie aan te passen voor deze leerling(en).
  • Gebruik het oogje achter een bron uit de leerlijn om deze te verbergen voor specifieke leerling(en).
  • Zoek een extra bron en sleep deze naar de leerlijn, of voeg een opdracht toe met de plusknop in het actiemenu.
  • Klik op het bewerkpennetje om leerdoel en instructie aan te passen voor deze leerling(en).
  • Gebruik het oogje achter een bron uit de leerlijn om deze te verbergen voor specifieke leerling(en).
  • Zoek een extra bron en sleep deze naar de leerlijn, of voeg een opdracht toe met de plusknop in het actiemenu.

B). Een persoonlijke leerlijn maken

Heeft een leerling een grotere achterstand bij één of meerdere vakken? Maak dan een aparte ‘bijspijker-studiewijzer’ als persoonlijke leerlijn. Zo’n studiewijzer kan worden gegeven aan één leerling of meerdere leerlingen met (ongeveer) dezelfde achterstanden. Op deze manier kunt u voor één of meerdere vakken een verzameling van informatie en leeractiviteiten aan de leerling aanbieden. Zo heeft de leerling naast het reguliere lesprogramma, ook extra lesstof voorhanden die gebruikt kan worden bij een huiswerkklas, bijlesuren of een lente- of zomerschool.

Hoe pakt u dit aan in Magister.me?
Ontwerp een studiewijzer en verdeel de tijdlijn in blokken (bijvoorbeeld van één of twee weken). Zet per blok voor alle in te lopen vakken een leereenheid klaar, met daarin een verzameling lesstof afgestemd op de achterstand van de leerling. De leerling kan voor elk vak gedurende een blok in de tijdlijn aan verschillende bronnen, oefeningen en opdrachten werken om zo weer bij te komen met de stof.

Op deze manier wordt een grotere achterstand opgedeeld in kleinere stukken. Zo creëert u overzicht en wordt het beheersbaar voor de leerling, waardoor hij of zij met succeservaringen door de persoonlijke leerlijn heen werkt.


Nu is het echt belangrijk om leerlingen persoonlijk te begeleiden, met Magister ziet de docent overzichtelijk waar de leerling 'staat' .

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Magister helpt u hierbij om leerachterstanden in te lopen.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken