Coachen en monitoren.

Extra voortgangsinformatie en monitoring

Om leerlingen nog beter te kunnen begeleiden, is inzicht in hun voort­gang essentieel. Binnen Magister is voortgangsinformatie op diverse plaatsen zichtbaar voor docenten en mentoren. Per vak ziet u hoe ver een leerling had moeten zijn volgens de lesplanning. Ook de leerling kan dit overzicht inzien. Op de tijdbalk duidt een vlaggetje de datum van vandaag aan en onder een hoofdstuk staat hoeveel procent de leerling al heeft afgerond van de opge­geven lesstof.

Eerdere resultaten zichtbaar

Voortgangsinformatie uit voorgaan­de lesperiodes kan verhelderend zijn bij het coachen van leerlingen. Wilt u bijvoorbeeld weten of een leerling vorig jaar alle opdrachten uit het lesmateri­aal heeft gemaakt? En welke feedback hij of zij kreeg op eerdere boekversla­gen? Via Leerlinginzicht vindt u dit soort informatie terug. De leerlingen krijgen overigens zelf ook vakoverstijgend voortgangsoverzichten te zien als tegel­tje op hun Vandaagscherm.

Monitoring in Magister

Wanneer u leerlingen goed wilt bege­leiden in hun leerproces, is het fijn als u snel over de juiste voortgangsinfor­matie beschikt. U ziet hoe uw leerlingen en klassen er gemiddeld genomen voor staan en u kunt inzoomen op een specifieke klas of leerling.

Het Leerlinginzicht biedt vakoverstij­gend inzicht in de voortgang en pres­taties van leerlingen. De mentor ziet ook de feedback van collega docenten op opdrachten. Met alle voortgangs­informatie bij de hand kunt u in korte tijd een coachingsgesprek met een leerling of een gesprek met ouders voorbereiden.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken