Studiewijzers.

Een studiewijzer is een samenhangende leerlijn, uitgewerkt in hoofdstukken, thema’s of modules. Het vormt de ruggengraat van het onderwijs dat een leerling volgt. Een studiewijzer geeft de leerlingen overzicht en iedere taak draagt bij aan het behalen van de leerdoelen die ten grondslag liggen aan de leerlijn.

Lees hier meer over:

  • Het aanmaken van een studiewijzer
  • Basisvaardigheden voor het werken met een studiewijzer
  • Lesmateriaal toevoegen aan een studiewijzer
  • Een bron aanpassen
  • Leerdoelen en instructies gebruiken en aanpassen
  • Naslagwerk toevoegen voor een heel hoofdstuk
  • Differentiëren in lesmateriaal voor verschillende leerlingen
  • Leerlingen toegang geven tot een studiewijzer
  • Andere docenten toegang geven tot studiewijzers
  • Een studiewijzer verwijderen

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken