Basisvaardigheden voor werken met een studiewijzer.

Direct nadat de studiewijzer is aangemaakt, komt u in de nieuwe studiewijzer terecht:

  • Als een studiewijzer is gebaseerd op een methode of een bestaande studiewijzer, krijgt u een overzicht van de content verdeeld over de periode die u heeft geselecteerd.
  • Heeft u gekozen voor een eigen ontwerp dan ziet u een lege tijdbalk. Via de +-knop in de tijdbalk kunt u een hoofdstuk (of thema/ module) toevoegen.
  • U ziet de hoofdstukken in de tijdbalk en per hoofdstuk de leereenheden

De tijdbalk en hoofdstukken bewerken

De tijdbalk wordt opgebouwd aan de hand van blokken: Hoofdstukken. Dit kunnen hoofdstukken uit uw lesmethode of zelf ontworpen modules/ thema’s zijn. Om de hoofdstukken goed aan te laten sluiten bij uw onderwijspraktijk, kunnen deze qua duur, volgorde, naamgeving en zichtbaarheid bewerkt worden.

Duur en volgorde aanpassen

1.   Selecteer een hoofdstuk/ thema door op het gekleurde blok te klikken.

2.   Maak het blok langer of korter door middel van de pijltjes aan de rechterkant van het blok. De lengte van een hoofdstuk/ thema wordt automatisch gecorrigeerd voor tussenliggende vakanties.

3.   Verplaats het hoofdstuk/ thema door onderin het blok op de puntjes te klikken en het blok te verslepen naar de juiste positie. Let op: je kunt een hoofdstuk/ thema niet in ‘lege ruimte’ plaatsen. Een hoofdstuk/ thema dient altijd aansluitend aan een ander hoofdstuk/ thema geplaatst te worden.

4.   Voeg een extra hoofdstuk/ thema toe door op de plusknop in de jaarplanning te klikken. Kies voor een hoofdstuk uit een lesmethode, een hoofdstuk/ thema uit een andere studiewijzer of een zelf te ontwerpen thema.

Naamgeving en zichtbaarheid aanpassen

1.   Klik rechts in de gekleurde balk midden op het scherm op het pennetje om o.a. de naam van het hoofdstuk/ thema te bewerken.

2.   Gebruik het oogje om een hoofdstuk/ thema te verbergen. Verborgen hoofdstukken/ thema’s kunnen later weer zichtbaar gemaakt worden m.b.v. het oogje in de rechter taakbalk.

3.   Klik op het kruisje om een hoofdstuk/ thema te verwijderen.
Let op: dit kan later alleen ongedaan gemaakt worden door een hoofdstuk uit een lesmethode opnieuw toe te voegen of een hoofdstuk/ thema uit een andere studiewijzer opnieuw toe te voegen. De actie om een zelf ontworpen thema te verwijderen kan niet ongedaan gemaakt worden.

Let op: de leerdoelen en instructies zijn op het niveau van een hoofdstuk niet zichtbaar voor leerlingen. Voor leerlingen ligt de focus op leerdoelen en instructie bij de onderliggende leereenheden.

Leereenheden bewerken

Leereenheden vormen de inhoudelijke basis van de studiewijzer. Het is een didactische eenheid van te behalen leerdoelen, instructie hoe deze doelen behaald kunnen worden, bronnen die gebruikt dienen te worden en vaak een afsluitende opdracht of formatieve toets om te bepalen of de leerdoelen behaald zijn. Leereenheden kunnen ook naar wens aangepast worden.

  • Wijzigen (Naam, Leerdoel, Instructie, Afbeelding) d.m.v. het ‘pennetje’.
  • Verbergen (‘oogje open -> gesloten’). Een leereenheid met een gesloten oogje is niet meer zichtbaar voor leerlingen.
  • Een verborgen leereenheid weer zichtbaar maken (‘oogje gesloten -> open’).
  • Verwijderen (‘X’). Een leereenheid die in de studiewijzer is toegevoegd kan worden verwijderd. Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • Toevoegen: (+), een leereenheid kan worden toegevoegd. U kunt hier kiezen uit een leereenheid uit een methode, uit een bestaande studiewijzer of een eigen ontwerp.
  • Volgorde wijzigen (zijkant stippellijntjes, in geval van meerdere leereenheden). Verticaal slepen met de muis.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken