titel evt Dynamisch Roosteren (KWT afkorten)

Magister zet veiligheid van privacygegevens van álle gebruikers op één!
Voor onderwijsondersteunende medewerkers is 2FA (twee-factor-authenticatie) in Magister verplicht. De meeste scholen maken ook gebruik van 2FA toegang. Daarnaast kunnen scholen ook voor leerlingen en ouders 2FA aanzetten. Magister kent extra beveiliging in de apps zoals gezichts- en vingerprintherkenning. De toegang voor Magister beheer is verstrekt met een vernieuwde authenticatie. [link op pag]

Magister investeert extra om de dagelijkse complexe DDoS- en andere cyberaanvallen op school- en systeemniveau af te wentelen. Wat kan de school extra doen? [link naar onderdeel op pagina]

Alert omgaan met gegevens/ Tips om gegevens in Magister te beschermen

NAW-gegevens, een BSN, een e-mailadres en telefoonnummer van een leerling en ouder/verzorger zijn privégegevens op een school en ook vindbaar in Magister wanneer er niet zorgvuldig mee wordt omgegaan. Wat kunnen gebruikers doen om misbruik te voorkomen?

Iedere gebruiker:

Leerling:

Veiligheidsstandaarden waaraan Magister voldoet

Iddink Digital B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en zorgplicht ten aanzien van haar dienstverlening met Magister. Iddink Digital B.V. heeft een actueel Informatiebeveiligings- en Privacybeleid en neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op het continu waarborgen van de Beschikbaarheid, de Integriteit en de Vertrouwelijkheid (BIV) van de verwerkte informatie binnen Magister. Hier kunt u meer lezen over ons Informatiebeveiligings- en Privacybeleid :https://www.magister.nl/privacy/

kk

Veiligheid artikel
Magister gaat extra zorgvuldig om met jouw gegevens. Niet alleen je naam, adres en telefoonnummer, maar ook je BSN, je cijfers, je aan- en afwezigheid, eventuele persoonlijke documenten en al jouw schooldata worden optimaal beschermd tegen cyber-aanvallen. Dit kun jij doen om de veiligheid van jóuw gegevens positief te beïnvloeden.

  1. Deel je inloggegevens niet met wie dan ook. Ook niet om je pauzemoment, uitval van lessen of laatste uur in te laten zien door vrienden/familie in een andere klas. Roosters zijn meestal een half jaar gelijk. Maak dus een screenshot van je Vandaagschermen/ Agenda en app die aan degene met wie je fietst of gaat afspreken na de les.
  2. Ben je je wachtwoord kwijt of wil je het snel veranderen? Vraag dan zelf een reset-link aan om je wachtwoord aan te passen en verder te kunnen! Dat staat gewoon onder het inlogscherm, nádat je je school en gebruikersnaam hebt ingevuld.
  3. Het komt nogal eens voor dat een klasgenoot zijn/haar telefoon is vergeten en vraagt om via jou in te loggen om het eigen rooster/cijfers snel te kunnen bekijken. Om van jullie allebei de eigen gegevens te beschermen moét je bij een switch tussen jullie accounts steeds volledig opnieuw inloggen. Dat is misschien irritant, maar is dus bedoeld om ‘per ongeluk’ inloggen op andermans account te voorkomen.
  4. Is vanuit je school 2FA ingesteld en moet je die vanwege verlies of misbruik van je device een herstelcode regelen? Bekijk hier het eenvoudige stappenplan hoe je dat doet. [DOWNLOAD DEEL HANDL 2fa 4.2]
  5. Onderstaand zie je hoe je alle actieve connecties checkt. Als er 1 tussenstaat die er volgens jou níet mag/behoort te staan, volg dan de stappen zoals aangegeven!! Let op: je kunt niet 1 afsluiten, al je actieve connecties in de app worden dan direct afgesloten. Je moet dus dan zelf ook even opnieuw inloggen in de Magister app. Magister Web blijft natuurlijk hetzelfde, want je hebt alleen de connecties uit je app Magister Leerling verwijderd.